30 november 2010

Vragenlijsten: auto-nummeren in InDesign


OPMERKING VOORAF: KLIK OP DE AFBEELDINGEN OM ZE GROTER EN MET MEER DETAIL TE ZIEN


In een document van een klant kwam ik de volgende opmaak tegen: het gaat om vragenlijsten waarin:
 • Eerst een vraag gesteld wordt welke genummerd is met eerst het uitgave nummer (in dit geval 4) gevolgd door een oplopend nummer (dus vraag 4.1, 4.2,4.3 etc);
 • Gevolgd door vier opties: alfanumeriek genummerd (a,d,c,d);
 • Gevolgd door vier antwoordmogelijkheden: genummerd 1,2,3 en 4
De a,b,c en d mogelijkheden alsook de 1,2,3 en 4 antwoorden moeten niet doornummeren maar telkens weer bij a of bij 1 beginnen. De gestelde vraag (4.1, 4.2 etc) moet steeds wel oplopen.
Extra is dat de eerste antwoordmogelijkheid (1) een afwijkende alineastijl heeft met een alinealijn erboven

Je kunt dit in InDesign automatiseren:
Wat we nodig hebben zijn vier alineastijlen:
 • een alineastijl voor de genummerde en oplopende vraag;
 • een alineastijl voor de a,b,c en d opties;
 • een alineastijl voor antwoordmogelijkheid 1 met een lijn erboven;
 • een alineastijl voor de antwoordmogelijkhden 2,3 en 4 zonder alinealijn.

Om de lijsten te laten nummeren gebruiken we de opties Opsommingstekens en Nummering in de alineastijlen.

BELANGRIJK: maak een nieuwe lijst aan die aangeeft dat alle nummeringen deel uitmaken van één geheel!
Maak de eerste alineastijl aan voor de vraag (4.1, 4.2 etc). Als je het heel netjes wilt doen dan kun je op de pagina waar je vragenlijst op staat via het Pagina-deelvenster de optie Nummering en Sectieopties oproepen en een hoofdstuknummer (dus NIET een paginanummer!) opgeven.
In ons voorbeeld wordt dat hoofdstuk 4. Dit cijfer 4 kun je nu automatisch aan het begin laten plaatsen in de eerste alineastijl.
Maak nu de eerste alineastijl:De opties voor nummering zien er als volgt uit voor de eerste stijl, de 4.1, 4.2 etc nummering:

De nummeringopties zijn:
Nummering:
Level 1 (de eerste nummering van de drie die we maken)
Code:
^H (hoofdstuk-nummer, in ons geval hebben we dat 4 gemaakt, zie boven)
. (gevolgd door een punt)
^# (de nummering, in dit geval een cijfer)
^t (Een tab)
dus
^H.^#^t
Lijst: kies de aangemaakte lijst, zie boven, in dit geval de naam Nummers FvdG;Dan de tweede stijl voor de a,b,c en d mogelijkheid:Nummering: alfanumeriek
Level 2(!)
Code: ^#^t (^# is de nummering in dit geval alfanumeriek, gevolgd door een tab ^t)
Lijst: kies weer de aangemaakte lijst, dus Nummers FvdG
Kies Nummering op dit niveau opnieuw beginnen na Elk vorig niveau op ervoor te zorgen dat de volgorde a,b,c,d steeds opnieuw begint (en niet doornummert straks naar e,f,g,h etc.)


Dan de derde stijl voor de 1 mogelijkheid met alinealijn:Nummering: nummers
Level 3(!)
Code: ^#^t
Lijst: kies weer de aangemaakte lijst, dus Nummers FvdG
Kies Nummering op dit niveau opnieuw beginnen na: Elk vorig niveau om ervoor te zorgen dat de volgorde 1,2,3,4 steeds opnieuw begint (en niet doornummert straks naar 5,6,7,8 etc.)


We zetten ook een alinealijn aan:Maar: deze stijl is alleen voor de eerste mogelijkheid 1. Daarna komen de mogelijkheden 2,3 en 4 die echter geen alinealijn hebben in de stijl!
We maken dus simpelweg een kopie van deze stijl! En in de kopie zetten we de alinealijn uit!

Doordat we een kopie maken blijft het level op 3 staan, net als in de oorspronkelijke stijl. Doordat beide stijlen hetzelfde level 3 hebben nummeren ze onderling door!


Pas dus stijl 1 toe op de vraag (4.1 etc);
dan de tweede stijl op de mogelijkheden a,b,c en d;
de derde stijl (met alinealijn) op mogelijkheid 1
De vierde (kopie zonder alinealijn) op de mogelijkheden 2,3 en 4.

Et voila!
Even wat werk maar bij lange vragenlijsten van soms meerdere pagina's en bij volgende nieuwe nummers van het tijdschrift (bijvoorbeeld nummer 5, verander dan in de stap hierboven het hoofdstuk-nummer in 5) nog slechts een kwestie van een paar klikken!


Valkuilen waar je voor moet oppassen:
 • Gebruik in een dergelijk geval van nummering in een lange tekst in een kader of tekstketen voor dit soort opvolgende nummering altijd dezelfde lijst! Maak de lijst aan zoals boven besproken (in ons voorbeeld Nummers FvdG);
 • Check of de levels oplopend zijn (level 1, level 2, level 3)
 • Gebruik voor doornummerende lijsten met verschillende stijlen (zoals een alinealijn voor de eerste mogelijkheid) hetzelfde level nummer.
 • Redacties die sommige nummers wel hard intypen en voor andere de opsommingsfunctie van Word gebruiken. Tja... :-)

TIP:
Om de nummers anders vorm te geven gebruik een tekenstijl, zoals vet en ken deze toe in de Nummering opties (zie ook het voorbeeld document dat je hier kunt downloaden - zie onderaan)


Een voorbeeld InDesign document (iets eenvoudiger dan de screenshots van het voorbeeld) kun je hier downloaden (klik met de rechtermuisknop en kies Bestand bewaren als) het is een idml-bestand voor CS4 en CS5. Bekijk het en probeer het eens uit!
Succes!
Geen opmerkingen: