14 maart 2017

Problemen/bug met InDesign met geselecteerde tekst?

.
Een bug in de nieuwe OpenType ornamenten bij geselecteerde tekst (het 'O'-symbool onderaan een tekstkader of geselecteerde tekst) gaf soms problemen, bijvoorbeeld bij het ingeven van waarden in het Regelpaneel.

Adobe heeft een patch voor dit probleem:
https://helpx.adobe.com/indesign/kb/troubleshoot-text-selection-issues.html

Try the solution on this page if you receive one of the following errors while selecting text in InDesign CC 2017:
  • [Mac]: Unable to change the paragraph attribute settings in the Control panel when text is selected.
  • [Mac]: Unable to change the paragraph attribute settings in the Paragraph panel when text is selected.
  • InDesign hangs on selecting text in World-Ready composer.
  • InDesign hangs on selecting text which contains tabs or indents

Geen opmerkingen: