27 januari 2008

Default Folder 4


Een onmisbaar utility dat steeds beter wordt: Default Folder.
Begonnen in het systeem 8 tijdperk als ik me niet vergis om bij het openen/bewaren gemakkelijk naar een bepaalde map te springen. Een soort 'favorieten'.

Sinds OS X 10.4 kennen we de 'sidebar' in de Finder waar je favorieten kunt parkeren. Deze zijn dan ook zichtbaar in alle open/bewaar-dialogen.

Toch voegt Default Folder enkele zaken toe zoals een lijst van laatst gebruikte mappen etc. Bovendien kun je voor elk programma afzonderlijk opgeven (als je dat wilt) dat er altijd een bepaalde map bij het openen/bewaren moet worden gebruikt voor dat programma.

In versie 4 is Default Folder samen met de Quick Look functie van OS 10.5 echter in staat om een voorbeeld van een afbeelding, text-, of PDF-bestand te laten zien in de open-dialoog! 

Natuurlijk kun je in OS X de weergave op kolommen zetten en een voorbeeld van de afbeelding dan in de meest rechterkolom zien, maar ik gebruik graag de lijstweergave omdat ik dan een keuze heb om te sorteren op datum.
In die lijstweergave kun je Default Folder toch een Quick Look voorbeeld laten tonen onderaan in de open-dialoog. Je kunt ook informatie, rechten etc. tonen als je dit wilt.

Ik vind de combinatie van lijstweergave met Quick Look in Default Folder echt fantastisch.

Kijk hier voor Default Folder.