18 januari 2008

Slim klikken en invulvelden in InDesign

Veel gebruikers weten het niet, maar om snel het invulveld achter een optie te selecteren kun je op het pictogram (of de naam) voor het invulveld klikken.

Bijvoorbeeld: de dialoog voor een nieuw document: klik met de muis op het woord Breedte. Het invulveld erachter is nu geselecteerd en je kunt meteen de waarde erin typen. Of klik bijvoorbeeld in de dialoog Nieuw document op Kolommen: de kolomwaarde is geselecteerd en je kunt het aantal kolommen nu direct intypen (of met de cursor omhoog/omlaag het aantal kolommen verhogen/verlagen*).

Dit werkt in elke dialoog en invulveld in InDesign.

Je kunt zo bijvoorbeeld ook op de pictogrammen bovenaan in het Regelpaneel klikken om meteen het invulveld te selecteren (bijvoorbeeld het pictogram voor Links inspringen).

Klikken op een pictogram met de ALT-toets ingedrukt geeft je vaak de mogelijkheid om opties in te stellen. Klik maar eens met de ALT-toets ingedrukt op het pictogram voor Genummerde lijsten in her Regelpaneel: je kunt meteen de opties instellen. Of hou de ALT-toets ingedrukt en klik op het paragraaf-symbool (de 'gespiegeld p') voor een alineastijlnaam in het Regelpaneel: je kunt nu meteen een nieuwe alineastijl aanmaken.

Zo kun je ook vaak op het 'Nieuw' symbool klikken met de ALT-toets ingedrukt om instellingen op te geven voor een nieuwe kleurstaal, alinea/tekststijl, laag etc. (het 'omgeslagen blaadje'-pictogram onderaan in deelvensters).


*Let: het minimum is 1 kolom, 0 kolommen kan uiteraard niet, je krijgt dan een foutmelding van InDesign!