28 februari 2009

Nog wat GREP-jes


Van een klant kreeg ik de vraag of ik een GREP kon bedenken die getallen tussen haakjes zou vinden om te stileren.

Geen probleem:
Vind getallen tussen haakjes maar niet de haakjes zelf:
(?<=\()\d+(?=\))

Vind getallen tussen haakjes EN de haakjes zelf:
\(\d+\)

Als er een komma in de getallen staat dan wordt het:
(?<=\()\d+,\d+(?=\))

Gaat het ook om hele getallen zonder een komma, dan moet je een * plaatsen achter de komma (betekent nul of meer keer, oftewel: erkan maar hoeft geen komma te staan)
(?<=\()\d+,*\d+(?=\))

Staat er echter maar één getal tussen haakjes en wil je deze ook vinden dan wordt het:
(?<=\()\d+,*\d*(?=\))

Maar dat vangt geen bedragen met een en-streepje zoals (12,–)!
Dan wordt het:

(?<=\()\d.*?(?=\))

--
Ook een aardige vond ik bij InDesign secrets om dubbele regels te verwijderen!
Zoals bijvoorbeeld:

Naam:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

waarbij De dubbele Naam: moet worden verwijderd.

Zoek naar:
^(.+)\r(\1)

en vervang door:
$1

Geen opmerkingen: