5 maart 2009

Ditjes en datjes


Een paar kleine tips en handigheidjes:

1.
Wanneer je op bijvoorbeeld het pictogram voor sub/superscript klikt in de balk bovenaan met de Alt-toets ga je direct naar de voorinstellingen in de voorkeuren voor sub/superscript (werkt ook voor de klein kapitaal instellingen); klik je met de Alt-toets op het pictogram voor onderstrepen dan kom je direct in de instellingen voor onderstrepen.
Probeer ook eens een Alt-klik op andere pictogrammen in het besturingspaneel bovenaan!

2.
Een GREP:
Zoek tekst tussen haakjes waarin bijvoorbeeld minstens één keer het > teken staat zoals:
(Voorkeuren > Tekst > Instellingen)
(Tekst > Spelling)

(?<=\().+?(?=\))

+? elk teken, 1 of meer keer
Gevolgd door groter dan teken
.+?>
gevolgd door elk karakter 1 of meer keer
.+?>.+?
Maar enkel als er begin haakje staat
(?<=\()
(positive lookbehind, met een slash en haakjes om aan te geven dat het geen code is maar echt het teken ) zelf
idem maar dan enkel als ook achter haakje staat
(?=\))
(positive lookahead)

Deze GREP vindt in deze samenstelling ook:
(Voorkeuren / Instellingen / Spelling) en ook (Tekst – Spelling – Dynamisch) etc.3.
In het deelvenster Alineastijlen vindt je niet de alineastijl [Geen alineastijl] maar je vindt deze weer wel in het menu dat je kunt kiezen in het alineastijlen-menu in de besturingsbalk. Maar in het uiklapmenu van het deelvenster Alineastijlen vindt je de optie Koppeling met stijl verbreken dat hetzelfde is als de stijl [Geen alineastijl] en aangezien je aan elk (deelvenster)menu een eigen sneltoets kunt toekennen kun je dus een sneltoets maken die feitelijk [Geen alineastijl] toekent aan tekst!

4.
Vooruit nog een GREP: je zoekt fig en fig. met een spatie erachter en wilt deze spatie vervangen door een vaste spatie.
Zoek:
(Figs?\.)
(LET OP: er staat een spatie achter het laatste haakje: )spatie
Vervang:
$1~S