1 februari 2010

EPUB


De lancering van de Apple iPad bracht het nogmaals in het nieuws: digitale boeken in ePub-formaat. InDesign kan uitstekend worden gebruikt om boeken voor digitale readers op te maken en te exporteren naar ePub.

De opmaak van je InDesign document moet dan wel aan een aantal eisen voldoen.
Hieronder een stukje dat wordt opgenomen in mijn nieuwe boek over de komende versie InDesign CS5:

'ePub' is formeel de bestandsextensie van een type XML formaat
dat gebruikt kan worden voor ebooks en digitale publicaties.
Een .epub bestand is een combinatie van drie open
standaarden, het Open Publication Structure (OPS), het Open
Packaging Format (OPF) en het Open Container Format (OCF).
Het voordeel van ePub is dat de ebooks reflowable zijn, dat wil
zeggen dat de tekst zich aanpast aan het scherm. Bij een klein
scherm worden de zinnen automatisch korter gemaakt.

Denk aan een aantal zaken om een document in InDesign voor te bereiden op het exporteren naar EPub-formaat:
  • Zorg dat alle tekst is opgemaakt met alineastijlen en tekenstijlen, dit is absoluut noodzakelijk! Gebruik tekenstijlen voor opmaak als kleinkapitaal of begin-initiaal enzovoort. bedenk dat lokale opmaak van geneste stijlen en GREP stijlen NIET meekomt in de EPUB! Je zult deze opmaak 'met de hand' met tekenstijlen moeten regelen.
  • Gebruik verbonden tekstkaders (tekst-ketens) voor alle tekst van pagina naar pagina;
  • Staan er afbeeldingen in de tekst zorg dan dat deze nooit 'los' staan maar altijd als verankerde items in de tekst staan. Werk zo nodig met Object-stijlen om verankerde objecten bijvoorbeeld te centreren op de pagina;
  • Staan er losse kadertjes tekst (bijvoorbeeld in de marge) plaats deze dan ook als Verankerde objecten;
  • Werk eventueel met genummerde lijsten als je hoofdstukken en paragrafen wilt doornummeren (let wel op bij de exporteer-opties - zie onder);
  • Stramien-pagina items worden niet geĆ«xporteerd naar EPUB! Werk wel met automatische paginacijfers maar zet deze in het document als verankerde objecten! Wil je wel kop-regels en dergelijk plaats deze dan net als de tekstkaders voor automatische pagina-cijfers als verankerde objecten in de tekst!
  • Zet alle hoofdstukken in een apart InDesign document en werk vervolgens met een boekbestand.
  • Maak een inhoudsopgave-stijl aan op de manier zoals beschreven vin mijn boek; maak de inhoudsopgave aan.
Kies Bestand / Exporteren voor Digital Editions (versie CS4!). Zet de volgende opties in de dialoog die je te zien krijgt: Algemeen: Metadata aan, Nummers: Toewijzen aan statisch geordende lijsten; Inhoud: XHTML, Inclusief Inhouds-opgave items.

Naar verwachting zal CS5 vollediger CSS-stijlen ondersteunen in het ePub-formaat.

Wil je meer weten over ePub en er echt mee gaan werken, dan heeft Adobe een aantal handleidingen en tips voor je klaarstaan in PDF formaat:

Geen opmerkingen: