3 januari 2011

Snel tekstkaders 'linken'


Als je snel al bestaande testkaders met elkaar wil verbinden in InDesign dan kun je dat kader voor kader doen: klik op rood plusje klik op volgend kader, en in dat kader weer rood plusje en dan naar derde kader. Snel nieuwe verbonden ('gelinkte') kaders maken kan natuurlijk met de ALT-toets en werkt snel.

Wat weinig mensen echter weten is dat je ook bestaande kaders snel met de ALT toets kunt verbinden*: klik eenmaal op het rode plusje (overloop symbool) van het eerste tekstkader; houd nu de ALT toets ingedrukt. Met ingedrukte ALT toets kun je nu op opeenvolgende kaders klikken om ze simpel in de keten op te nemen. Dat bespaart al weer heel wat klikje op rode plusjes.

*en klik je op een pad dan wordt dat een tekst-pad!

Wil je op een wat uitgebreider wijze bestaande tekstkaders met elkaar verbinden dan kan dat met de gratis plug-in TextStitch van Rorohiko.
Dez plugin laat je snel kader na kader selecteren met een commando en wanneer je klaar bent zijn met een tweede commando alle geselecteerde kaders met elkaar verbonden.

Je kunt ook 'auto-stitchen': dan worden alle bestaande tekstkaders op een pagina/spread op een logische volgorde met elkaar verbonden zonder dat je ze hoeft te selecteren.

Omdat een filmpje over TextStitch het allemaal wat duidelijker maakt:
Maar TextStitch is vooral heel goed om kaders met elkaar te verbinden die al tekst bevatten, daarom wordt in elk op deze manier gestichte kaders een 'framebreak' (volgend kader) teken ingevoerd.

Ook mooi is dat je de volgorde van 'tekstflows' simpel kunt veranderen: stel je loopt van kader a naar b naar c naar d en je wilt van a naar c naar d, dan hoef je alleen opnieuw te stitchen en niet eerst de oude flow te wijzigen en daarna pas de nieuwe flow te maken.

In de voorkeuren kun je aangeven of je bij het verbinden van de kaders wil dat er een 'framebreak' in elk kader komt – of juist niet.
Deze voorkeur geldt ook voor het autostitchen.
En wanneer je kaders loshaalt kun je aangeven of de kaders de tekst moeten behouden (dus dat alle kaders aparte kaders worden met dezelfde tekst erin als toen ze verbinden waren) of juist niet (dus dat het eerste kader alle tekst bevat, met mogelijk overloop, en de rest van de kaders weer leeg zijn).Geen opmerkingen: