24 januari 2011

Verankerd object bug!InDesign Secrets maakt melding van een wel heel erg nare bug in ook de laatste versie van CS5: wanneer je een verankerd object plaatst buiten het tekstkader (dus vrije positie) en je stelt dit zo in dat het object altijd linksbovenaan de pagina staat bij een uitvouw, maar de positie van de tekst waar het object in is verankerd komt op de rechterpagina te staan dan wordt het verankerd object niet afgedrukt.
Ik heb dit zelf een keer gehad omgekeerd met tekst op linkerpagina en verankerd object op rechterpagina: weg!Geen opmerkingen: