20 november 2012

Op inslag (boekje) printen: een alternatief

.
De functie Boekje afdrukken is nogal beperkt in InDesign wat betreft het op inslag afdrukken. Grootste nadeel: het boekje op inslag kan niet als PDF worden geƫxporteerd.

ID Imposer maakt dit alles wat beter: op dit moment kun je tijdelijk een gratis serienummer aanvragen voor volledige functionaliteit.

Het is een deelvenster dat wordt toegevoegd en waarin je verschillende inslagschema's kunt kiezen, bewaren en met  verschillende markeringen (QXPress stijl bijvoorbeeld!) kunt voorzien (Marks & Bleeds).

Feitelijk vindt er PDF-export (je ziet het geheel gescript gebeuren) plaats van pagina's die weer op inslag in een document worden geplaatst. Dit document zelf kun je natuurlijk weer opnieuw als een PDF exporteren klaar voor druk.

Probeer het!

http://idimposer.com
Geen opmerkingen: