20 juli 2008

En... wat is dan wel XML


Lees hieronder bij 'Heerlijk toch, zo'n GREP' dat het hoofdstuk over XML in mijn boek voor CS4 wordt uitgbreid, volgt de vraag: wat is dan XML? Hieronder heel in het kort, wat XML is. Hoe XML toe te passen met name in InDesign wordt uitgelegd in de nieuwe versie van mijn boek. Dit hoofdstuk over XML is echter binnenkort als PDF te downloaden via macmojo!

XML staat voor eXtensible Markup Language. Het is vergelijkbaar met HTML, alleen staan de namen van de tags (labels) in HTML vast, zoals Header. In XML bepaal je zelf de naam van de labels.

XML is bedoeld om de inhoud van een document los te maken van de vormgeving. Anders gezegd: een en hetzelfde XML-bestand kun je zowel in InDesign openen als in een webeditor als Dreamweaver of GoLive. In InDesign zal het XML-bestand worden vormgegeven volgens jouw opgegeven opmaak, maar hetzelfde XML-bestand zal in bijvoorbeeld Dreamweaver heel anders worden vormgegeven op basis van CSS (Cascading Style Sheets)-stijlen. Je hebt dus geen aparte InDesign- of Webeditorversie van je document nodig, het XML-bestand volstaat voor beide. XML wordt vaak gebruikt voor het automatisch opmaken van catalogi. De gegevens als bijvoorbeeld onderdeelnummer, beschrijving van het onderdeel en de prijs staan in een databasebestand. Al deze gegevens zijn als XML te exporteren. De prijs heeft bijvoorbeeld de tag (label) "Prijskaartje". Heb je in InDesign een tekstkader hetzelfde label "Prijskaartje" gegeven en ook een alineastijl gekoppeld aan het label Prijskaartje, dan komt de tekst automatisch in het juiste tekstkader op de pagina te staan met de juiste alineastijl wanneer je een XML-bestand importeert. 

Een tekstkader kan zelf een label hebben, maar tekst in dat kader kan ook gelabeld worden. Zo komt een stuk tekst in het juiste kader terecht, maar aan de tekst zelf kunnen dan verschillende labels (tags) hangen. Denk aan een tekstkader dat het label "klant" heeft, en de verschillende alinea's in dat tekstkader bevatten eigen tags zoals bijvoorbeeld "voornaam", "achternaam", "adres", "email"  etc. Zo kan bijvoorbeeld ook een tekstkader met een tabel het label '"tabel" krijgen en de inhoud van elke cel in de tabel kan dan apart van labels worden voorzien


(uit: Slimmer werkem met InDesign CS3)


Lees in de PDF meer over XML, binnenkort op www.macmojo.nl!