9 augustus 2008

Regelafstand v. Interlinie


Nu ik het in de laatste blog weer over QuarkXPress had, viel mij op dat QXPress nog steeds spreekt van interlinie daar waar InDesign spreekt van regelafstand.
Is dat dat niet hetzelfde? Nee dus. De engelse term voor interlinie is leading (spreek uit: ledding) naar het streepje lood dat tussen het zetsel werd geplaatst om afstand tussen regels te plaatsen. De vertaling hiervoor in het Nederlands is inderdaad interlinie. Maar: waar QXPress spreekt van interlinie wordt eigenlijk regelafstand bedoeld!
Regelafstand wordt gemeten in punten als de afstand van een basislijn tot de eerstvolgende basislijn (zie de afbeelding).


(Verwarrender wordt het in QXPress 8 bij het instellen van de nieuwe rasters waar tekst op kan uitlijnen ('vast op basislijn'). Hier geef je namelijk het verschil op van het corps en de regelafstand. Bijvoorbeeld: bij een tekst van 10/12 geef je als interlinie (dus eigenlijk: regelafstand – zie hierboven) op als 12 pt. In de rasters geef je op: 2 pt! (12 min 10 dus = 2).