25 februari 2012

Automatisch nummeren met alineastijlen: doornummeren

.
Naar aanleiding van een concrete vraag, deze tip over doornummeren in lijsten:
Wat de klant wilde is dit: een lijst met verschillende niveaus, beginnend met 1, 2, 3 enzovoort en dan oplopend genummerd:


De manier om dit te doen is voor elk niveau (in dit voorbeeld drie niveaus) een alineastijl aan te maken en de bij  Opsommingstekens en nummering deze opties in te stellen:

  • Het eerste niveau-nummer typ je dus hard in (1, 2 of 3) met bijvoorbeeldeen punt erachter als scheidingsteken;
  • Zet achter Niveau 1, 2, 3 enzovoort
  • Dan ^# Dit laat het getal oplopen
  • Eventueel gevolgd door een tab ^t
  • dus: bv 1.^#^t

Zet de optie Nummering van dit niveau opnieuw beginnen aan en kies Elk vorig niveau. Kies achter Modus voor Doornummeren vanaf vorig nummer.

(Doe het netjes en maak een lijst aan: kies in de alineastijl achter Lijst voor Nieuwe lijst en stel in of je voor het hele document wilt doornummeren of alleen in dit tekstkader/gekoppelde tekstkaders. Geef de lijst een naam en stel bij alle alineastijlen die je met elkaar wilt doornummeren deze lijst in.)


Elke alinea van hetzelfde niveau geef je dezelfde alineastijl.
.

Geen opmerkingen: