6 februari 2012

Scripts

.
Na een tijdje veel DPS nieuws weer eens even wat voor iedere InDesign gebruiker. Wat van mijn favoriete handige scripts van de laatste tijd. Eentje daarvan maakt het mogelijk om oudere scripts die alleen werken op CS4 (en soms CS3) toch te gebruiken in CS5.5. Van onze bekende Martinho en je vindt het script hier.En een hele mooie vind ik een scriptie om in één keer het pad naar afbeeldingen te updaten: vooral handig voor diegenen die een server-wissel hebben gehad.


Pad-updater script code:
Het recept: kopieer de code hieronder, plak in een platte teksteditor en bewaar met de extensie jsx// Change paths of links.jsx
// Written by Kasyan Servetsky
// http://www.kasyan.ho.com.ua
// e-mail: askoldich@yahoo.com
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var gScriptName = "Change paths of links";
var gScriptVer = 1;
var gOsIsMac = (File.fs == "Macintosh") ? true : false;
var gSet = GetSettings();


if (app.documents.length == 0) {
ErrorExit("No open document. Please open a document and try again.", true);
}


var gDoc = app.activeDocument;
var gLinks = gDoc.links;
var gCounter = 0;


if (gLinks.length == 0) {
ErrorExit("This document doesn't contain any links.", true);
}


CreateDialog();


//======================= FUNCTIONS =============================
function CreateDialog() {
var dialog = new Window("dialog", gScriptName);
dialog.orientation = "column";
dialog.alignChildren = "fill";

var panel = dialog.add("panel", undefined, "Settings");
panel.orientation = "column";
panel.alignChildren = "right";

var group1 = panel.add("group");
group1.orientation = "row";
var findWhatStTxt = group1.add("statictext", undefined, "Find what:");
var findWhatEdTxt = group1.add("edittext", undefined, gSet.findWhatEdTxt);
findWhatEdTxt.minimumSize.width = 300;

var group2 = panel.add("group");
group2.orientation = "row";
var changeToStTxt = group2.add("statictext", undefined, "Change to:");
var changeToEdTxt = group2.add("edittext", undefined, gSet.changeToEdTxt);
changeToEdTxt.minimumSize.width = 300;

var btnGroup = dialog.add("group");
btnGroup.orientation = "row";
btnGroup.alignment = "center";
var okBtn = btnGroup.add("button", undefined, "Ok");
var cancelBtn = btnGroup.add("button", undefined, "Cancel");


var showDialog = dialog.show();
if (showDialog== 1) {
gSet.findWhatEdTxt = findWhatEdTxt.text;
gSet.changeToEdTxt = changeToEdTxt.text;
app.insertLabel("Kas_" + gScriptName + "_ver_" + gScriptVer, gSet.toSource());
Main();
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
function Main() {
WriteToFile("\r--------------------- Script started -- " + GetDate() + " ---------------------\n");

for (var i = gLinks.length-1; i >= 0 ; i--) {
var currentLink = gLinks[i];
var oldPath = currentLink.filePath;
oldPath = oldPath.replace(/:|\\/g, "\/");
oldPath = oldPath.toLowerCase();

gSet.findWhatEdTxt = gSet.findWhatEdTxt.replace(/:|\\/g, "\/");
gSet.changeToEdTxt = gSet.changeToEdTxt.replace(/:|\\/g, "\/");

gSet.findWhatEdTxt = gSet.findWhatEdTxt.replace(/([A-Z])(\/\/)/i, "/$1/");
gSet.changeToEdTxt = gSet.changeToEdTxt.replace(/([A-Z])(\/\/)/i, "/$1/");

gSet.findWhatEdTxt = gSet.findWhatEdTxt.toLowerCase();
gSet.changeToEdTxt = gSet.changeToEdTxt.toLowerCase();

if (File.fs == "Windows") oldPath = oldPath.replace(/([A-Z])(\/\/)/i, "/$1/");

var newPath = oldPath.replace(gSet.findWhatEdTxt, gSet.changeToEdTxt);

if (File.fs == "Windows") {
newPath = newPath.replace(/([A-Z])(\/\/)/, "/$1/");
}
else if (File.fs == "Macintosh") {
newPath = "/Volumes/" + newPath;
}

var newFile = new File(newPath);

if (newFile.exists) {
currentLink.relink(newFile);
gCounter++;
WriteToFile("Relinked \"" + newPath + "\"\n");
}
else {
WriteToFile("Can't relink \"" + newPath + "\" because the file doesn't exist\n");
}
}

WriteToFile("\r--------------------- Script finished -- " + GetDate() + " ---------------------\r\r");


if (gCounter == 1) {
alert("One file has been relinked.", "Finished");
}
else if  (gCounter > 1) {
alert(gCounter + " files have been relinked.", "Finished");
}
else {
alert("Nothing has been relinked.", "Finished");
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
function GetSettings() {
var settings = eval(app.extractLabel("Kas_" + gScriptName + "_ver_" + gScriptVer));
if (settings == undefined) {
if (gOsIsMac) {
settings = { findWhatEdTxt:"//ServerName/ShareName/FolderName", changeToEdTxt:"ShareName:FolderName" };
}
else {
settings = { findWhatEdTxt:"ShareName:FolderName", changeToEdTxt:"//ServerName/ShareName/FolderName" };
}
}
return settings;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
function ErrorExit(myMessage, myIcon) {
alert(myMessage, gScriptName, myIcon);
exit();
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
function WriteToFile(myText) {
var myFile = new File("~/Desktop/" + gScriptName + ".txt");
if ( myFile.exists ) {
myFile.open("e");
myFile.seek(0, 2);
}
else {
myFile.open("w");
}
myFile.write(myText); 
myFile.close();
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
function GetDate() {
var myDate = new Date();
if ((myDate.getYear() - 100) < 10) {
var myYear = "0" + new String((myDate.getYear() - 100));
} else {
var myYear = new String ((myDate.getYear() - 100));
}
var myDateString = (myDate.getMonth() + 1) + "/" + myDate.getDate() + "/" + myYear + " " + myDate.getHours() + ":" + myDate.getMinutes() + ":" + myDate.getSeconds();
return myDateString;
 }
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Geen opmerkingen: