26 april 2010

Web-adressen in InDesign automatisch naar hyperlinks


In CS5 zit een mogelijkheid om elk webadres in InDesign documenten, of het nu begint met http:// of alleen www, om te zetten naar aanklikbare hyperlinks in bijvoorbeeld te exporteren PDF's. Helaas zit daar nog wel een bug in en is dit niet mogelijk in eerdere versies van InDesign.

Er bestaan wel wat (gratis) scriptjes die dit omzetten naar hyperlinks in eerdere versies dan InDesign CS5 kunnen verzorgen, maar er is ook een hele mooie optie in de vorm van een heel goedkope plug-in. Je krijgt na installatie van deze plug-in een aantal extra menu-opties in het deelvenster hyperlinks. Je kunt nu alle web-adressen automatisch laten omzetten naar hyperlinks en aan deze hyperlink kun je eventueel een tekenstijl toekennen.


Kijk voor meer informatie hier:


21 april 2010

CS5: tekst over meerdere kolommen


Omdat een filmpje vaak meer duidelijk maakt!

Zie ook de afbeelding hieronder voor een idee van wat mogelijk is. Dit is één tekstkader dat opgedeeld is in drie kolommen. Hier is ook het omgekeerde ingesteld midden in een kolom: een opsomming is opgedeeld binnen de kolom in twee nieuwe kolommen; bovendien is de nieuwe functie kolom-evenwicht toegepast zodat alle kolommen automatisch even hoog zijn.
19 april 2010

Uw bloggers andere activiteiten


Ja ja, behalve dit blog schrijven doe ik ook nog wel wat anders (boeken schrijven, opdrachten verwerken, trainingen geven) en een van die dingen is een praatje houden voor de InDesign User Group Nederland en wel op 26 mei, Amsterdam, hoofdkantoor Adobe, 13.00 uur.
Daar laat ik de nieuwe InDesign CS5 zien.

Nog geen lid van de InDesign User Group Nederland? Zeker doen! de nlIDUG brengt bijvoorbeeld ook een magazine uit als downloadbare PDF. In het komende nummer dat voor 3 mei staat gepland, staan twee artikelen van mijn hand: natuurlijk een stuk over InDesign CS5 maar ook een uitgebreid artikel over Woodwings oplossing om vanuit InDesign te publiceren naar Apple's iPad!

Dus word lid en krijg het magazine op tijd!14 april 2010

Flashy InDesign CS5


Yep, het is SWF dus als je dit bekijkt op een iPhone of iPad: pech! :-)
Als je het met een browser met Flash plug-in bekijkt zie je deze animatie, 5 minuten werk – direct in InDesign CS5!
12 april 2010

Wat is nieuw in… InDesign CS5!

12 april, het embargo is opgeheven!

Vandaag geef ik je een lijst met alles wat nieuw is in InDesign CS5; de komende weken zal ik er uitgebreider op ingaan met voorbeelden en meer screenshots.

Meerder pagina-formaten in één document.
Hier had je tot nu toe een plug-in voor nodig van DTPtools, nu zit het standaard in ID CS5. Mix gerust verschillende formaten in één document (briefpapier, visitekaartje, enveloppe), gebruik staand en liggend dor elkaar heen, schaal zeer simpel van staand naar liggend.

Nieuw Lagen deelvenster
Het deelvenster Lagen lijkt nu op dat van Illustrator: elk object op een laag is apart te zien, te selecteren en op slot te zetten direct in het deelvenster Lagen. Sleep bijvoorbeeld een object in het deelvenster lagen op een groep objecten in hetzelfde deelvenster Lagen en het object is mee gegroepeerd.
Inhoudgrijper afbeeldingen
Wat een heerlijke vertaling uit het Engels: Content Grapper oftewel Inhoudsgereedschap. Niet langer wisselen tussen Selecterengereedschap (Zwarte pijl) en Direct-selecterengereedschap (Witte pijl). Ju kunt nu op een symbool (zie afbeelding krokodil) op de afbeelding klikken om direct de afbeelding in het kader te verplaatsen of te verschalen.Betere transformatie
Je hoeft niet meer naar het gereedschap roteren te gaan, je kunt nu elk kader simpelweg roteren met de zwarte pijl zoals het vrij transformerengereedschap uit Photoshop.

Kaders lichten op onder de cursor
Van elk kader worden nu de randen zichtbaar wanneer je er met de cursor overheen zweeft om gemakkelijk te zien welk kader je wilt selecteren, dit geldt ook voor punten bij het bewerken van paden.

Distributie 'Live'
Hou sneltoetsen ingedrukt om meerder geselecteerde kaders te verslepen met een bepaalde afstand.


Groeperen
Veel handelingen waarvoor je eerste objecten moest groeperen (schalen bijvoorbeeld ofroteren) kin je nu uitvoeren met meerdere geselecteerde objecten zonder ze eerst te hoeven groeperen.

'Gridified' gereedschap
Bij het slepen met de muis om een kader te tekenen kun je met behulp van de cursor-toetsen nu kolommen en rijen slepen.

Tussenruimte-gereedschap
Oftewel het Gap tool. Een nieuw gereedschap waarmee je de ruimte tussen objecten door slepen kunt aanpassen: bijvoorbeeld de ruimte tussen twee illustratiekader vergroten en daarmee automatisch de kaders zelf schalen. Zo kun je bijvoorbeeld ook de kadergrootte van een kader aanpassen zonder de ruimte tussen dat kader en een ander kader te veranderen. Denk aan een foto met daaronder een bijschrift: verklein ik het kader met de foto door het kader onderaan te pakken en omhoog te slepen dan schuift het bijschrift mee zodat de tussenruimte tussen de kaders steeds gelijk blijft.
Koppen over meerdere kolommen in een kader met kolommen
Killer feature! Heb je een tekstkader opgedeeld in bijvoorbeeld 3 kolommen dan kun je voor een kop of tussenkop opgeven dat deze gewoon over alle (of bijvoorbeeld 2 van de 3 kolommen) mag lopen! Denk aan krantenopmaak, nieuwsbrieven etc. Lang gewenste functie - nu eindelijk in ID CS5! Dit is een eigenschap van een alinea en dus in een alineastijl vast te leggen
Zo kun je ook in een tekstkader omgekeerd een stuk tekst even in twee kolommen opdelen zonder het hele kader aan te passen.
Kolomevenwicht
Een kader opgedeeld in meerdere kolommen kan nu automatisch kolomevenwicht krijgen zodat alle kolommen even hoog zijn. Dit is een eigenschap van een tekstkader.


Auto aanpassen illustratie.
Wil je een kader schalen met een afbeelding die proportioneel moet scahel dan moest je de toetsen Command/Ctrl + SHIFT ingedrukt houden tijdens het schalen met de muis. Vanaf ID CS5 kun je als eigenschap van een afbeeldingskader opgeven dat als het kader geschaald wordt de afbeelding daarin automatisch meeschaalt. Dit kan uiteraard ook in een objectstijl worden vastgelegd.

Stalen in het Regelpaneel
Kleurstalen kun je nu ook voor vlak, lijn, tekst kiezen in het regelpaneel bovenaan je scherm.
Automatische bijschriften
Bij het plaatsen van een afbeelding kun je metadata automatisch mee laten plaatsen! Denk aan een creditline of bijschrift. Na het plaatsen van een afbeelding wordt eventueel geheel automatisch een tekstkader naast of onder de afbeelding geplast met het gewenste bijschrift, de opmaak leg je vast via een alineastijl. De plug-in van Woodwing was al beschikbaar hiervoor, nu ingebouwd in ID CS5.

Mini Bridge
De Bridge uitgevoerd als deelvenster direct in InDesign. Weliswaar moet de Bridge zelf nog wel in de achtergrond actief zijn maar je hoeft niet meer te wisselen tussen InDesign en Bidge, Mini Bridge is als venstertje in InDesign CS5 aanwezig.
Kleurlabels pagina
Niet schokkend maar je kunt nu pagina's in het deelvenster Pagina's voorzien van een kleurlabel.

Achtergrondtaken
Een PDF maken, exporteren naar XML of IDML etc. zijn nu achtergrondtaken geworden. Je hoeft dus niet meer te wachten totdat de taak klaar is om verder te werken met InDesign. In een apart venstertje kun je een overzicht zien van alle lopende achtergrondtaken.

Nieuw PDF export: Interactieve PDF
Om het gemakkelijker te maken naar PDF voor web of interactieve doeleinden te exporteren naar PDF is een nieuw simpele PDF optie aanwezig: exporteer als interactief PDF.

Interactiviteit
Jawel, Apple iPAd of niet: Adobe zeer zwaar in op Flash! Je kunt vanuit InDesign interactieve, bewegende content maken: kaders die rollend in beeld verschijnen, knoppen waar je op kunt klikken zodat nieuwe informatie in beeld verschijnt en dat alles met speciale effecten (Verschijnen, stuiteren, vervagen, over een padrichting in beeld verschijnen enz. enz). Voor degenenen die LiveMotion van Adobe nog kennen: het heeft diezelfde simpele manier van een Flash-bestand maken maar dan zelfs zonder de Timeline (er is een venstertje timing dat simpeler is). Ook Films, MP3 enz. zijn simpeler te plaatsen in een document en aan te sturen via het deelvenster Media.


Je kunt de animaties en effecten zien in de nieuwe presentatie-modus. Maar je hebt ook een nieuw deelvenster Voorvertoning waarin je de pagina als voorbeeld kunt 'afspelen'Tekstwijzigingen bijhouden
InDesign heeft de opties van InCopy gekregen voor het bijhouden wat voor wijzigingen er aan de tekst hebben plaatsgevonden (wissen, tekst bijtypen) en wie dit heeft uitgevoerd. Elk artikel kun je apart wel of niet bijhouden. Wijzigingen zijn te accepteren of ook te verwerpen.

Document fonts
Wanneer je een pakket maakt krijg je altijd al een mapje Fonts met daarin de gebruikte lettertypen. In InDesign CS5 hoef je deze lettertypen niet meer te activeren in je systeem (bijvoorbeeld met een fontmanager): wanneer je een document opent kijkt InDesign of er in dezelfde map een map Fonts staat en kan die fonts dan in InDesign gebruiken. Ideaal voor service bureaus - zo lijkt het... helaas, helaas, op de Mac werkt dit alleen met OpenType en (sommige) TrueType fonts en NIET met Postscript type 1 fonts :-(

Presentatiemodus
Met alle nieuwe interactiviteit en bewegende objecten kun je aardige presentaties maken a la Keynote van Apple of MS Powerpoint. Er is dan ook een nieuw Presentatie modus waarin je document op een dia-manier wordt getoond en je door klikken met de muis of te tikken op de spatiebalk naar een volgende dia kan gaan of een animatie kan starten etc.

Spring loaded sneltoetsen
Probeer dat maar eens te vertalen. Afijn het betekent dat wanneer je de sneltoets voor een gereedschap kiest maar je houdt de toets ingedrukt, InDesign niet naar dat gereedschap switcht maar TIJDELIJK het gereedschap actief maakt, zodra je de sneltoets weer loslaat ben je terug bij het gereedschap dat je actief had. Bijvoorbeeld: je staat in de cursor selectiemodus (zwarte pijl) maar toets T, het tekstgereedschap is nu actief zolang je T ingedrukt houdt. Laat je de T weer los, dan ben je weer terug in het selectiegereedschap. Dat werkt dus ook met de H van het handje en de Z van het zoomgereedschap. Handig voor allen die Alt-spatiebalk en Command/Ctrl-spatiebalk maar niet kunnen onthouden ;-)

Starten met een bepaald paginanummer
Je kunt bij het aanmaken van een nieuw document nu aangeven met welk paginanummer het moet starten. Handig om op een even linkerpagina te starten voor een uitvouw of omslag.

Nieuwe vergrendel opties
Je kunt nu objecten volledig vergrendelen, ook via het nieuwe lagen deelvenster. Nu staat alles echt op slot, dus ook de inhoud.

Nieuwe manier van hoekopties instellen.
Ook hier een 'eindelijk!'. Elke hoek laat zich nu afzonderlijk instellen. Dus alleen een afgeronde hoek rechtsboven is mogelijk zonder een extern script te hoeven gebruiken. Bovendien kun je via een nieuw geel vierkantje dat je op een object ziet staan hoeken aanpassen door te slepen met de muis.CS Live en CS Review
Dit wordt waarschijnlijk een betaalde service, maar je kunt vanuit een deelvenster in InDesign zelf een review starten van een document! Anderen kunnen via een browser commentaar op het document leveren een beetje zoals dat nu ook kan in Acrobat met de commentaar-functie. Deze commentaren worden live bijgewerkt in je venstertje in InDesign. Je ziet zo alle commentaren verschijnen. Deze kun je ook 'projecteren' op je document in Indesign zodat je precies ziet waar het commentaar betrekking op heeft. Deze functie zit nu ook in Photoshop CS5.
Tja en dan zijn er nog vele kleine verbeteringen, zoals het afronden op gehele getallen van kleurwaarden, en bugfixes.

Bugs helaas zijn er ook… In de testfase zijn deze ontdekt maar te laat om nog in de eerste release te worden gemaakt. Zo kun je nu met een functie automatisch van alle webadressen die in een tekst staan hyperlinks maken. Helaas gaat dat fout bij een koppelteken in deze release. De bug is bekend maar nog niet 'gefixt'.Voor allen die nog op CS3 zitten zal dit een flinke overstap worden: alle CS4 functies plus alle CS5 functie betekenen weer heel wat te ontdekkenen te leren!
Was CS4 volgens sommige een wat flauwe versie, CS5 is het investeren echter zeker waard!!3 april 2010

CS5 100% Knowhow (met infosheet)

En daar is de cover! Met een prachtige grafische illustratie van Bastiaan 'SPAREBLADES' van Zwieten.

ISBN: 978-90-456-4855-2

DOWNLOAD HET INFO-SHEET HIER:

Klik op de pagina's hieronder om een groter voorbeeld te zien