30 november 2012

Dubbelklik eens een keer!

.
Een aantal gereedschappen in InDesign reageren op een 'dubbelklik': klik maar eens twee keer op de pipet: je krijgt nu alle instellingen te zien om te bepalen wat je wel- en wat je niet wilt 'sampelen'/kopiƫren.

Maar heb je al eens dubbel geklikt op het Selectiegereedschap (de zwarte pijl) terwijl je een of meerdere objecten hebt geselecteerd?
Test het maar eens uit! je Selectiegereedschap wordt een Verplaatsgereedschap via een dialoog!TIP: houd ok eens de ALT toets ingedrukt terwijl je op pictogrammen klikt in je regelpaneel, bijvoorbeeld die voor opsommingsfuncties.
Of deze: snel je basislijn wijzigen? Alt-klik op het pictogram voor vast/los basislijn in het Regelpaneel!

28 november 2012

InDesign animaties in DPS Folio? Toch met Woodwing Smart DPS

.
Een van de frustraties bij het maken van DPS Folio-bestanden is dat de animaties van InDesign niet worden ondersteund.

Woodwing SmartDPS voegt echter de mogelijk van basisanimaties toe! Zaken als 'invliegen' en verschijnen zijn nu zonder problemen mogelijk.
Zie de video en probeer het zelf uit, download hier.


 

20 november 2012

Op inslag (boekje) printen: een alternatief

.
De functie Boekje afdrukken is nogal beperkt in InDesign wat betreft het op inslag afdrukken. Grootste nadeel: het boekje op inslag kan niet als PDF worden geƫxporteerd.

ID Imposer maakt dit alles wat beter: op dit moment kun je tijdelijk een gratis serienummer aanvragen voor volledige functionaliteit.

Het is een deelvenster dat wordt toegevoegd en waarin je verschillende inslagschema's kunt kiezen, bewaren en met  verschillende markeringen (QXPress stijl bijvoorbeeld!) kunt voorzien (Marks & Bleeds).

Feitelijk vindt er PDF-export (je ziet het geheel gescript gebeuren) plaats van pagina's die weer op inslag in een document worden geplaatst. Dit document zelf kun je natuurlijk weer opnieuw als een PDF exporteren klaar voor druk.

Probeer het!

http://idimposer.com
9 november 2012

Weer nieuwe versie DPS tools CS6 en 5


Op 8 november verscheen weer een nieuwe versie van de DPS Tools (CS6) en Folio Panel/Builder (CS5/5.5) bij Adobe.

Alhoewel ze nog steeds niet verschijnen in mijn Adobe Update Manager zijn ze wel te downloaden vanaf de Adobe site! Het lijkt vooral een bugfix versie met enkele nieuwe functies:
(Zie ook hier voor een lijst met bug fixes).


The Digital Publishing Suite tools are updated frequently. Before you update your tools, please note that creating or editing folios using a new set of tools might cause incompatibility issues with previous versions of the viewer. SeeInstalling digital publishing tools for details.
The following features are available for the v24 release. For a compilation of release notes, see History of new feature release notes. For a list of bug fixes, see DPS Bug Fix Release Notes.
Library background downloading (iOS)
 
When your customers are downloading any folio in a v24 app, they can leave the app, check email or view a different folio, and then come back later to find the folio downloaded. Note that the download pauses after ten minutes. Only one folio can be downloaded at a time.
Update multiple articles at a time
  (FvdG: Eindelijk!!!)
You can select multiple articles in the Folio Builder panel and choose Update to update all the selected articles. To select articles, Shift-click or Ctrl/Command-click the articles.
Sections (authoring only at this time)
 
The new Sections feature will eventually allow your customers to download individual sections of a folio. For example, you can divide a folio into News, Sports, Business, Style, and Money sections, and your customers could download only the articles in the Sports and Money sections if they so choose. See Create Sections.
At this time, the Sections feature is implemented only on the authoring side. DPS viewers do not yet support this feature. The plan is for viewers to support Sections in an interim release of the DPS App Builder, tentatively scheduled for the end of November.
Disable Cover View in iPad viewer library
 
By default, all iPad viewer libraries include both a Grid View and a Cover View, which displays only one folio at a time. With the v24 DPS App Builder, you can select an option to include only the Grid View or both the Grid View and Cover View on iPads. (With Android viewers, you can already choose Grid View, Cover View, or both.)
DPS UI enhancements
 
When you create a folio, an Orientation setting is no longer selected by default. If you click OK without selecting an Orientation setting, a red box appears around the option. This change should help avoid mistakenly creating a folio with an incorrect orientation setting.
In addition, many error messages now include links that direct you to a tech note.
Folio publishing enhancements
 
When a folio fails to publish properly due to a server error, you can click a Retry button to resume the publishing process after the server issue is resolved.
Improvements to DPS servers
 
The bandwidth of the Adobe Distribution Service has been increased, resulting in improved stability and performance.
“Restore Purchases” change
 
The “Restore Purchases” dialog box now appears only when users choose Restore Purchases from the library options menu.
Enable caching of folio information in library (iOS)
 
In DPS App Builder, you can cache folio information to improve performance for apps with large libraries. Note that selecting this option can cause folio information to become out of date. For example, if you select this option and change the cost of retail folios, your library will display misleading information. This option is currently available only for subscription apps.
Improvements for Enterprise-signed apps (iOS, Enterprise only)
 
You can now sign an in-house application with an enterprise mobileprovision file that contains an explicit (non-wildcard) application ID. This change lets you manage the application independently from other apps in your organization.
Analytics enhancments
 
SiteCatalyst now makes a distinction between different types of mobile devices and different operating systems. A new URL tracking report allows you to track actual URLs, URL clicks, the source of the URL (Hyperlink overlay, Web Content overlay, or application) and how the URL is opened (in Web Wiewer, in application viewer, or in device browser). App usage reports let you track peak day/time usage of the apps and number of launches since last update.
Note: With the next DPS release (v25), the v25 viewers will no longer support iOS4. The v25 viewers will support only iOS5 or later.


2 november 2012

Wordsflow 1.0 nu beschikbaar!

.
De plug-in van em-software die het mogelijk maakt Word-bestanden met behoud van opmaak in InDesign te 'round trippen' met wijzigingen (een simpel, beperkt, alternatief voor InCopy in eenvoudige workflows) is nu te koop.

Van de em-software site:


Basics

 • Make sure you’re using InDesign CS5, CS5.5 or CS6 and know the basics of story placing and linking in InDesign.
 • CRITICAL: To avoid installation problems, make sure you only use the very latest Adobe Extension Manager: running InDesign, select Help > Updates… and choose any Extension Manager update that’s available.
 • Download the appropriate plugin from the “WordsFlow for InDesign” sidebar on this page and install it by double-clicking the downloaded .zxp file. (For details, see plug-in download and installation.)
 • Start InDesign. You won’t be prompted for a license with the current trial copy of WordsFlow. (This version is entirely functional, but will expire on the date given in the download sidebar.)
 • Use File > Place… or drag and drop to place text or spreadsheet files as you normally would. WordsFlow by default asks InDesign to create a link to any placed text or spreadsheet file, and the text file link will show up in the Links palette.
  WordsFlow is not a filter itself, and will work with any text or spreadsheet input filter you can use with InDesign file placement (the most common being Word/Excel).
 • WordsFlow’s revolutionary workflow improvement is that you can now edit the original text file yourself, or overwrite it with a new version that, e.g., the author or an editor emailed to you. When you update the story linked to the changed file, instead of InDesign overwriting the story and losing all your changes, WordsFlow steps in behind the scenes and merges all the external file changes into the existing story, so you never lose any work. (We call this themerge-update.)
  Once InDesign notices the link’s external file has changed (e.g., if you switch back to InDesign after editing in Word), the link will display a change-warning icon in the Links palette. Just as you would for an updated graphic, double-click the link’s change warning icon in the Linkspalette (or the change warning icon at the top of the story in CS6) to merge-update the linked story from the changed external text file. Or, click the update link (double arrow) icon in the palette with the link selected, or alt/option-click the update link icon to update all links
 • If someone sends you an updated document under a new name, you can select the link, and choose Relink… from the Links palette’s context menu, and then choose the updated file. This will relink and merge-update the story contents (rather than replace them) with the newly-relinked external document’s changes.
 • To edit the original document, select the linked story in the Links palette, and click the edit original icon at the bottom of the main palette area, or select Edit Original from the contextual menu for the link. When you return to InDesign, the story will be automatically merge-updated.

User interface

WordsFlow normally works within InDesign’s existing file linking/updating user interface machinery. You use the Links palette functions as you would before for graphic files, but now WordsFlow enables the same update/relink/edit original/etc functionality for text files.
When WordsFlow starts up for the very first time after installation, it turns on the global InDesign preference Preferences > File Handling > Create Links When Placing Text and Spreadsheet Files, but you’re free to set it on or off, depending on whether you’d like placements to involve WordsFlow support by default (when on) or not (when off).
When this Create Links global preference is on, then WordsFlow works behind the scenes for all normal InDesign text/spreadsheet file placement (File > Place…, file drag and drop, etc.) And, WordsFlow adds a new File > Place without WordsFlow… menu item so you can place a file without WordsFlow involvement.
When this Create Links global preference is off, WordsFlow doesn’t involve itself in the default text/spreadsheet file placement process. In this case, the WordsFlow menu becomes File > Place with WordsFlow…, so you can explicitly invoke it only when you need it.
WordsFlow also exposes both File alternate menu items Place with WordsFlow… and Place without WordsFlow… to the keyboard shortcut machinery. That way, you can assign appropriate shortcuts that best fit your workflow, independently of the global Create Linkspreference.
WordsFlow has its own menu under Help, with entries for visiting (in the browser) this user guide, the main product page, product news, sending an email to support (with version information filled in), and About… to show the WordsFlow version and license information.

Style mapping

Although WordsFlow itself doesn’t do any style mapping, you can bring up InDesign’s style mapping options for a Word document when you place it using File > Place… and checking theShow Import Options checkbox, then selecting Custom Style Mapping.

Workflow

(Below, we’ll use the term “author” for both author and editor, i.e., anyone who’s working with a source Word or Excel file.)
If you need to make non-trivial edits to a story after you’ve received and placed it, and expect further changes from the author, you’re probably well-advised to make those changes in the original Word or Excel file (you can use Edit Original from the Links palette). That way, you can send back your changes in the original source format to the author before they make any further edits. Of course, you’re free to make any edits to the InDesign story directly, as well, but those won’t be sharable with the author, as InDesign can’t export Word or Excel formats.

Using email/file-sharing sites

If you work by sending and receiving Word/Excel files from authors using email or file-sharing sites, then things would work best with WordsFlow by gathering all relevant files into a single folder for your current publication. That way, when you’re sent a new version of a file you’ve already placed (via email or a new download from a file-sharing site), you can simply replace (copy over) the old version with the new, and InDesign will notice the change and allow you to update-merge with WordsFlow. Or, if they’ve changed the file name in the new version (e.g., by appending a revision number), you can relink the story to the newest file (which will also trigger a merge-update).

Using filesystem-sharing solutions

Perhaps the best method for working with authors using Word/Excel files would be to use a filesystem-sharing solution like Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft SkyDrive, etc. If you establish and share a new shared folder for each publication with the authors on your team, you can directly place files into InDesign from that folder, they can edit them in place, and when you see they’ve updated the file via the link status changing, you can update-merge immediately from InDesign. Further, you can edit the shared file yourself if you need to make major edits, and those will be seen by everyone else on the team.
(Of course, you may have to use some kind of email or instant messaging communication channel to alert each other what the state of a given file is; if someone’s actively editing for a while, you don’t want anyone else to edit it, nor do you want to merge-update the file in InDesign until they’re done with their current edits.)

Appendix: Merge-update operation

Each time you update a story from a external linked text file, WordsFlow (behind the scenes) performs a merge-update rather than simply letting InDesign replace the story contents.
WordsFlow looks at the previous state of the external file (privately saved in the InDesign document) and the current state of the external file, and computes the “difference” between the two, to get the current set of changes to be applied. Then, WordsFlow applies those differences and updates the current InDesign story by merging in the differences.
When there are conflicts, the InDesign story “wins” over the external source file changes. E.g., if you delete some text in InDesign, but the text is kept in the external file, it remains deleted after an update.
Of course, WordsFlow can’t read your mind. For example, if you styled a couple of paragraphs in InDesign, and the editor added some more paragraphs after the original two in the text file, you may or may not want those additional paragraphs to be styled the same. So you’ll always have to check after a merge, but at least you won’t have to do the tedious and error-prone work of merging manually.