25 mei 2022

InDesign update 17.3!

 .

De updates voor InDesign blijven elkaar snel opvolgen. En dat is maar goed ook want elke update betekent weer het fixen van vervelende bugs.

Opgelost in versie 17.3 is:

Kernfuncties en workflow

 • Eindnoten werken niet in Reflowable Epub met optie voor gesplitst document.
 • Inconsistent gedrag in verticale typografie, plaatshouderpictogram.
 • Lege regels voor lege velden verwijderen' in Gegevenssamenvoeging past onjuiste alineastijlen toe op bestaande content.
 • Probleem met Osaka-lettertype voor PDF-pagina-informatie.
 • [Alleen macOS] Het verplaatsen van het app-venster tussen beeldschermen toont enorme schermartefacten/vlekken van magenta kleur.
 • [Alleen Windows] AdobeXMPScript-bibliotheek kan niet worden geladen.
 • Toegankelijkheidscontrole mislukt voor elementen in een groep, zelfs wanneer ze alt-tekst hebben.
 • Alt-tekst die wordt toegevoegd aan een groep geneste groepen labelt die groepen niet als afbeelding in geĆ«xporteerde getagde PDF.
 • Fout bij toegankelijkheidscontrole van geneste alt-tekst voor koppeltekens in tekst.
 • Alternatieve tekst van afbeeldingen wordt nu doorgegeven in het deelvenster Toegankelijkheidscontrole voor een groep die afbeelding en tekst bevat en waarbij alt-tekst is gedefinieerd.
 • Fout in ShareSheet als Review langer dan een bepaalde tijdsperiode geleden is gemaakt en het document open is gebleven.
 • InDesign loopt vast vanwege problemen met lange voetnoten.
 • [Alleen macOS] InDesign loopt vast bij het werken met documenten met Proximity-woordenboeken.
 • Het dupliceren van een object in dezelfde spread met de Alt/Opt-toets werkt niet als de toets wordt ingedrukt nadat de sleepbewerking is gestart.

Stabiliteit en prestaties

 • Slimme objecten van CCLib worden met lage resolutie in ID geplaatst.
 • [Alleen macOS] InDesign 2022 crasht in sommige gevallen bij het starten.
 • InDesign 2022 loopt vast tijdens het schakelen tussen deelvensters.

https://helpx.adobe.com/nl/indesign/kb/fixed-issues.html