23 maart 2012

Tabellen updaten en opmaak behouden

.
Een van de mooie functies van InDesign is dat je tabellen kunt koppelen, 'linken' naar een origineel Excel-bestand: verandert de data in de tabel, dan kun je de tabel in InDesign updaten.
Je kunt deze optie even aanzetten voor het plaatsen van een Excel tabel, en daarna weer uitzetten via Voorkeuren > Bestandsafhandeling.
De geplaatste tabel verschijnt nu in het Venster Koppelingen.
Wijzigt nu de inhoud van de tabel in Excel, dan kun je via het venster Koppelingen de tabel bijwerken ('updaten').

Maarrrr....
Helaas gaat dan de opmaak verloren...

Hoe kunnen we dat oplossen? Werk met Tabel- en celstijlen!
Heb je de hele tabel opgemaakt met Tabel- en celstijlen dan kun je de tabel updaten zonder dat de opmaak verloren gaat. Daarvoor is het wel belangrijk dat wanneer je de tabel voor het eerst in InDesign plaatst, je de importopties laat tonen (je kunt ook de toets SHIFT ingedrukt houden wanneer je op Open klikt).
Kies nu voor de optie Slechts één keer opgemaakt of Niet-opgemaakte tabel (kies dus niet een andere optie).

Heb je al tabelstijlen, dan kun je die hier al toekennen, maar dat kan ook altijd later natuurlijk nog.

Maar een probleem blijft: na het updaten (bijwerken) van de tabel blijft de tabelopmaak behouden maar kan de tekstopmaak verdwijnen in de tabel. Dit los je op door gebruik te maken van alineastijlen en deze alineastijlen te gebruiken in de celstijlen!

Kortom, werk ook voor tabellen met stijlen en je kunt data updaten in tabellen zonder dat er opmaak verloren gaat in de tabel!.

13 maart 2012

Nieuwe versie DPS tools: Sprint 19

.
Vandaag bracht Adobe een nieuwe versie van hun DPS Folio Builder venster en Folio Producer Tools uit, versie (Sprint) 19.
Nieuwe functies, zie hieronder, vereisen voor de gratis versie een nieuwe reader app die nog niet uit is voor de iPad, zoals bij iedere nieuwe 'sprint', dus wees voorzichtig!

Wat is er nieuw in sprint 19 op z'n Engels:

The Digital Publishing Suite tools are updated frequently. Whenever Adobe updates the Folio Producer on the web, update the Folio Builder panel to make sure that the web client and the Folio Builder panel remain in sync.
Updating the Folio Builder panel does not update your authoring tools. Decide whether to update the Folio Producer tools when a new release comes out. For example, if you’re working on folios for an existing custom viewer app, updating the tools can result in a “Please update your app” error message in the viewer. New folios are not compatible with older viewers. (See Installing digital publishing tools.)


iOS rendition support
The new HD iPad model was recently announced. When you use Viewer Builder to create a new app, you can specify icons and splash screens for alternate sizes. Renditions are enabled for iPad devices, letting you create folio renditions at an alternate size. Each iOS model downloads folios that best match the display of the tablet. Adobe will provide an update to the tools and Viewer Builder as necessary to support new devices. We’ll provide more guidelines once we’re able to test the new iPad model. See Create folio renditions.

Enhanced Scrollable Frames The Overlay Creator panel has a new overlay type called Scrollable Frames, which replaces the Pan Only option in the Pan & Zoom overlay. When you create scrollable content, you can determine the scroll direction, base the initial view on the location of the content frame, and hide the scroll bar. See Scrollable Frame overlays.

Social Sharing If you register your app with Facebook, you can turn on a social sharing option in your custom viewer’s nav bar. Your customers can tap the Facebook option and type a message. This message and a link to your publication site is then posted on the user’s Facebook wall. At this time, only a link to the publication website is displayed, and Facebook is the only available social media site. See Using social media.

Auto-Archive folios (iOS only) In Viewer Builder, you can enable auto-archiving of folios and specify the maximum number of downloaded folios for your viewer app. When the threshold number is reached, the least recently downloaded folios are archived automatically. Customers can enable or disable auto-archiving using device settings, but they cannot change the threshold number. Customers can re-download any archived folio. See Create a custom viewer app for the iPad.

Bookmarks If you enable bookmarks in Viewer Builder, customers can mark an article as a bookmark and then choose that bookmark from a drop-down menu in the nav bar to jump to the bookmarked article. Bookmarks work across multiple folios within the same viewer app. See Viewer Builder.

Improved library update performance When you return to the viewer library, the viewer checks only for changes, resulting in faster processing. The “cannot update library” error message should appear less frequently — only when the library fails to update on first launch or when the library is empty and fails to update.

Analytics for HTML5 files A Javascript API that captures analytics for HTML5 content on iOS and Android devices is now available. This JS API allows publishers to include HTML5 analytics in SiteCatalyst reports instead of viewing separate reports. For details, see Digital Publishing Technology Center or contact your Adobe representative.

Restricted distribution of folios (Enterprise only) Enterprise publishers can now determine whether both free and retail folios appear in the library based on sign in. Publishers can set up the library so that only downloaded free folios appear in the library. For retail folios, both downloaded and entitled retail folios can appear in the library. Publishers don’t need to use a custom web store to make retail folios available.

Nav bar icon improvements (Enterprise only) In Viewer Builder, Enterprise publishers can add as many as eight nav bar icons. You can now edit the appearance of the two default icons: Viewer and Library. In addition, the local HTML files used for these icons can include as many as five levels of nested asset folders. HTML assets are no longer required to be on the same level in the HTML structure. See Navigation Toolbar (Enterprise only).

Link to Store from article (Enterprise only) You can create a button or hyperlink that lets customers jump from an article to the store page. When creating a button or hyperlink, replace “http://” in the URL field with “ww.gotoStore” (“ww” is not a typo). You must also use Viewer Builder to create a “Store” label for the custom icon. See Create navto hyperlinks for HTML articles.

Nested overlay improvements Many of the bugs and limitations in nested overlays have been fixed. For example, anchored buttons in scrollable frames no longer lose their appearance when outside the container frame, and the workaround for renaming scrollable frame objects in the Layers panel is no longer necessary. See Embedding interactive overlays.


.

8 maart 2012

Web-adressen in InDesign DPS geven ongeldige URL in Desktop Preview?

.
Het is heel eenvoudig om een website 'af te spelen' in een deel van de pagina voor DPS op tablets: teken een kader, selecteer het deelvenster Overlay Creator en geef het web-adres op inclusief http://. Vergeet niet Automatisch afspelen aan te zetten!

Maar als je dan gaat controleren in de Desktop Viewer (via bijvoorbeeld Bestand / Voorvertoning Folio) dan kan het gebeuren dat er een mededeling komt dat het een ongeldige URL betreft, een 'Ongeldige middelenlocatie'Dat zit 'm in de laatste slash van je web-adres in de Overlay Creator: laat deze weg! Nu gaat het wel goed in de preview. Vreemd maar waar...

NIET goed:
WEL goed:
.