12 juli 2016

Auto slide show met loop in FXL ePub en Publish Online

.

UPDATE:
Theo Duijkers heeft de preset nog verbeterd en gaf de tip op de eerste afbeelding te kopiƫren en (zonder animatie!) op de achtergrond te zetten eventueel met een beetje transparantie.

Je vindt de verbeterde preset en voorbeeldbestand hier:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGXdW3lGKV8la3E&cid=916857B766432D35&id=916857B766432D35%2178117&parId=916857B766432D35%2169882&action=locate

LET OP: Het verschil met het eerste voorbeeld is dat deze animatie 6 seconden duurt en de vertraging in Timing hier op 5 seconden staat!


Oorspronkelijk bericht:

Vaak gevraagd, maar in InDesign moeilijk te maken: een zelfspelende en zich herhalende diashow met een crossfade effect!

Maar, het kan:
https://indd.adobe.com/view/08ee86fe-c2ba-4045-9c6e-71602361fb87
Hoe werkt dit?
De 'truc' is een aangepaste animatie-voorinstelling maken op basis van een bestaande voorinstelling.
Dat is wat lastig want je moet wat XML gaan bewerken. Kort gezegd pas je de bestaande voorinstelling van bijvoorbeeld infaden aan: infaden gaat van 0 naar 100% zichtbaarheid, we voegen daar een tweede aan toe: van 100 naar 0!
Dis egenlijk: 0 - 100 - 0.

Deze voorinstelling heb ik voor je beschikbaar!
Download de bron hier:
https://www.dropbox.com/s/r9nqeqame2gd3zk/Crossfade_autoplay_loop.zip?dl=0

Ga nu in InDesign naar het animatie-venster en kies daar in het uitklapmenu de optie Voorinstellingen beheren.
Klik op de knop Laden en laadt het bestandje dat je van mij hebt gedownload.


Kies nu wat beelden en geef deze deze nieuwe preset. Zet de animatie bijvoorbeeld op 4 seconden en eventueel op Ease in/Ease out.

Ga nu naar het Timing-venster en selecteer de beelden. Link ze met behulp van het kettingsymbool. Selecteer nu nogmaals in het venster Timing alle beelden en vink Continu aan!
Zet de vertraging voor de beelden (behalve(!) het eerste beeld, hou die op 0!) op iets korter dan 4 seconden, bijvoorbeeld 3,5 of 3,25.
TIP:
Je kunt dit ook toepassen op achtergrondbeelden natuurlijk. In onderstaand voorbeeld zijn de beelden in Photoshop lichter gemaakt, ze hebben dus geen transparantie gekregen in InDesign zelf. De diashow op de achtergrond loopt door ('loopt') ook als de video wordt afgespeeld:

https://indd.adobe.com/view/c2361f92-6666-406b-bf10-7b6fce139eda

8 juli 2016

Vreemde bug met Geneste regelstijlen

.
Een mooie mogelijkheid van geneste stijlen is om alleen de eerste (of de eerste twee, drie enzovoort) regels van een alinea anders vorm te geven, bijvoorbeeld de eerste regel in kleinkapitaal. Een zogenaamde Geneste Regelstijl. Een voorbeeld is de opmaak van het Historisch Nieuwsblad.

Wel een rare bug echter wanneer er een bepaalde combinatie van instellingen wordt gebruikt:

  • Adobe Composer Enkele regel (single line) composer;
  • Afbreken staat aan;
  • Afbreken in kolommen staat uit.

In dat geval zal wanneer aan het eind van de regel een woord wordt afgebroken de volgende regel ook worden voorzien van de regelstijl!
De bug treedt dus NIET op wanneer je:

  • OF afbreken uitzet;
  • OF de Adobe Alinea Composer aanzet;
  • OF afbreken in kolommen toestaat.

Iets om rekening mee te houden dus!