13 november 2007

ID CS3: Plakken in met behoud van X,Y offset

Wanneer je een afbeelding kopieert (Direct-selecterengereedschap, de witte pijl) en plakt in een nieuw kader (Plakken in) dan plakt InDesign CS3 de afbeelding niet op dezelfde X en Y offset in het nieuwe kader.

Gelukkig bestaat er een script dat dit voor je kan doen.

Kopieer voordat je het script uitvoert zowel kader als inhoud (met de zwarte pijl, het Selecteren-gereedschap)! Selecteer vervolgens het kader waarin je wilt plakken en voer het script uit. Plaats scripts vanaf versie CS3 in de map Scripts/Scrips panel (je kunt in Scrips Panel een nieuwe map aanmaken met je eigen scripts) en dubbelklik op de scriptnaam. Maak het deelvenster Scripts zichtbaar: Venster > Automatisch > Scripts.

Het script vind je hieronder. Kopieer en plak dit in de Apple script Editor en compileer


tell application "Adobe InDesign CS3"

activate

set myDoc to active document

set myFrame to selection

set myPage to parent of selection

set {a, b, c, d} to geometric bounds of item 1 of myFrame

paste into

set mySel to selection

set myPageitem to all page items of item 1 of mySel

set myImage to all graphics of item 1 of mySel

try

set {e, f, g, h} to geometric bounds of item 1 of myPageitem

on error

display dialog "Kopieer eerst een kader met het Selecteren-gereedschap (de zwarte pijl)."

delete myImage

return

end try

duplicate item 1 of myPageitem

delete myFrame

tell myPage

set myNewFrame to every page item whose geometric bounds is equal to {e, f, g, h}

set geometric bounds of item 1 of myNewFrame to {a, b, c, d}

end tell

end tell

Geen opmerkingen: