1 december 2007

Het DTP-duiveltje: pagina 324

Tja, vroeger sprak men van het 'zet-duiveltje' wanneer er een fout in de druk van een boek was gemaakt.
Tegenwoordig zou je van het 'DTP-duiveltje' kunnen spreken. Zo staat onderaan pagina 324 van mijn boek 'Slimer werken met InDesign CS3' te lezen:

"Er is één maar... transparantie van objecten in Illustrator wordt niet ondersteund voor geplakte objecten in InDesign!"

Daar is onderaan de pagina een volledige alinea verdwenen die als volgt luidt:

"Dit heeft te maken met de voorkeurinstellingen in Illustrator. Om transparantie wel te handhaven bij het knippen en plakken naar InDesign zet je in Illustrator bij Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord  de optie Vorm en overdrukken behouden aan."

Het verschil zit' m in de bewerkbaarheid van geplakte paden. Wil je de paden behouden dan valt de transparantie weg. Zet de voorkeuren op Vorm en overdruk behouden dan komt de transparantie wel goed over.

Op naar een tweede druk zullen we maar zeggen!

Geen opmerkingen: