7 oktober 2009

6.04: info over alle verholpen bugs


In de tussentijd is er een volledige lijst van de verholpen bugs in CS4 6.04.
Dat is nogal wat, en je vraagt je soms af waar de kwaliteitsbewaking is bij Adobe...

OPGELOSTE PROBLEMEN

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS4 6.0.4-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InDesign op http://www.adobe.com/go/id_support_nl. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InDesign.

Digital Editions

Lettertypen worden niet ingesloten in documenten die vanuit InDesign naar Digital Editions worden geëxporteerd. [2334827]*

Inhoud wordt weggelaten tijdens het exporteren naar Digital Editions wanneer een boek twee of meer documenten bevat. [2262891]

Tijdens het exporteren voor Digital Editions worden onderstrepingstekens in plaats van spaties in de inhoud geplaatst wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van stijlen voor de inhoudsopgave. [2296603]

De functie Vet (en in sommige gevallen de functie Cursief) functioneert niet wanneer een InDesign- document wordt geëxporteerd naar Digital Editions. [2296606]

Het exporteren naar Digital Editions mislukt met een fout in de Italiaanse en Franse versie. [1923992]

Documenten

Slepen vanuit een PowerPC-toepassing naar InDesign op een Intel Mac levert problemen op. [2350200]*

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer een gebruiker klikt op het menu Bewerken nadat het deelvenster Koppelingen is afgesloten. [2321221]

2Informatie over bestandstypen voor InDesign CS4 wordt weergegeven als IDd5 in plaats van IDd6 (alleen bij Mac). [2265758]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er twee punten met de Pen worden samengevoegd. [2249066]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er met Shift-Cmd wordt gedubbelklikt om een stramientekstkader met tekst te overschrijven. [1912742]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als een gebruiker in het deelvenster Koppelingen klikt. [1926360]

In InDesign-documenten met een groot aantal geplaatste InDesign-bestanden worden de koppelingen naar de geplaatste InDesign-bestanden mogelijk niet bijgewerkt. [1919796]

Als u InDesign CS3-fragmenten, INCX-bestanden en bibliotheekelementen in een INDD-document plaatst, wordt de XML-opslag mogelijk onjuist geïmporteerd. [1903461]

Afbeeldingen exporteren

InDesign kan CMYK-bestanden niet inpakken voor de EPS-indeling (DCS1.0). [2323513]* Direct geselecteerde afbeeldingen worden bij export naar JPEG bijgesneden bij het kader. [2319357]*

Als PDF-bestanden met bepaalde lettertypecoderingskenmerken in InDesign worden geopend, worden geëxporteerd naar PDF en worden geopend in Acrobat 8.x of lager of op PDFL 8.x of lager gebaseerde RIP's, vallen glyphs weg of worden deze als vakjes in de tekst weergegeven. [2309754]*

PDF-export: stramienpagina-items worden niet getekend als deze zich boven een ander pagina-item bevinden dat de grenzen van de stramienspreadpagina kruist. [2299929]*

Wanneer Exporteren naar JPEG wordt gebruikt met de kwaliteitsinstelling Hoog of Maximum is de werkelijke kwaliteit van het uiteindelijke bestand lager dan verwacht. [2286669]

De kwaliteitsvoorkeur voor JPEG heeft geen betrekking op documenten die naar SWF worden geëxporteerd. [2271113]

Pagina's worden onjuist omgeslagen voor recht-naar-links gebonden documenten die naar SWF worden geëxporteerd. [1903415]

Als u een document naar .SWF exporteert, bevatten “mailto:”-koppelingen “http://”, waardoor deze onbruikbaar worden. [1932353]

InDesign-document met bijzonder grote afbeeldingen met een hoge resolutie kan niet naar PDF worden geëxporteerd. [1927881]

3

Uitknippaden van Photoshop vallen weg bij bepaalde geplaatste EPS-bestanden, tenzij “Koppelingen ingesloten OPI-afbeelding lezen” wordt geselecteerd in Importopties. [1903458]

Stramienpagina-items van een geplaatst InDesign-document worden weggelaten als er naar PDF wordt geëxporteerd. [1916049]

Afbeeldingen importeren

Het toegepaste Photoshop EPS-uitknippad gaat verloren wanneer opnieuw een koppeling met hetzelfde bestand tot stand wordt gebracht. [2375068]*

Slagschaduw op een object dat zich op een stramienpagina bevindt, verdwijnt als dit .indd-bestand wordt geplaatst in een ander .indd-bestand en dan wordt geëxporteerd naar PDF of wordt afgedrukt. [1932134]

Scripts

InDesign-scripts geven geen koppelingsinformatie over afbeeldingen in INDD-documenten die in andere INDD-documenten zijn geplaatst. [2372848]*

De scriptingeigenschap PageNumberStyle ondersteunt het tekenreekstype niet, hetgeen leidt tot een mogelijke incompatibiliteit met de versie van IDML-bestanden die in het Midden-Oosten wordt gebruikt. [1899219]

Tabellen

Lijninstellingen voor samengevoegde tabelcellen gaan verloren als u een INX-bestand opent dat in InDesign CS3 of eerder is gemaakt. [1927097]

Tekst

Alle door de gebruiker opgegeven tekstattributen van lege tekstkaders en cellen gaan verloren bij export naar IDML of bibliotheken. [2346846]*

Aangepaste stijltoewijzigen worden niet toegepast bij gebruik van importvoorinstellingen van Word. [2335625]*

Bij gegevenssamenvoeging worden plaatsaanduidingen niet vervangen door de juiste tekst uit de gegevensbron. [2389086]*

De spellingscontrole vertoont problemen wanneer “Alles negeren” meermaals wordt gebruikt. [2372784]* AdobeLinguistic wordt tijdens het controleren van de spelling onverwachts afgesloten. [2376258]*

De spellingcontrole is langzamer of wordt onverwacht afgesloten wanneer er dynamische spelling is gebruikt in een document met meerdere artikelen met een documentwoordenboek [1933592]

4

InDesign CS4 wordt onverwacht afgesloten wanneer de gebruiker bij bepaalde woordafbrekingslimieten in het Duits een woord met een afbreekstreepje typt. [2293885]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer bepaalde Word-bestanden worden geïmporteerd. [2256271]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als tekst met een lettertype dat geen cursiefvariant heeft, cursief wordt gemaakt. [2272770]

Wanneer Standaard is geselecteerd voor het type Kinsoku Hang en zich leestekens en TCY op dezelfde regel bevinden, wordt de niet-TCY-tekst mogelijk niet juist gepositioneerd. [2300769]

InDesign CS3-documenten die zijn omgezet naar InDesign CS4 kunnen door woordafbrekingslimieten anders worden geplaatst. [1893957]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er een pagina met een tekstvariabele wordt getekend en als Verborgen tekens tonen is ingeschakeld. [1914144]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er een URL wordt geselecteerd die in het gebruikerswoordenboek werd ingevoerd. [1927020]

Gebruikersinterface

De plaatsingsdatum in het deelvenster met koppelingsinformatie is niet hetzelfde in de winter-/zomertijd en standaardtijd. [2374375]*

Op oudere Windows-computers worden .PNG-afbeeldingen mogelijk niet weergegeven. [1922914]

Afdrukken

Padtekst wordt niet getekend in uitvoer (PDF, Print, JPEG) op de 35e en volgende spreads. [2297179]*

PPD-bestanden worden niet weergegeven in PPD-lijsten in afdrukvensters op Oost-Europese en Aziatische Macintosh-besturingsystemen. [2330718]

Tekst in robijnrood veroorzaakt een fout in Preflight. [2275029]

Wanneer de afvlakker is ingeschakeld, wordt de toepassing onverwacht afgesloten tijdens het afdrukken van een pagina met een PICT-item waarop een slagschaduw of ander transparantie-effect is toegepast. [1934247]

Prepress

Voorvertoning afvlakker geeft een onjuiste berekening van het transparantiegebied voor de buitenste effecten die worden toegepast op de tekst. [2272674]

5

Pagina-items

Er wordt onverwachts afgesloten wanneer een artikel met een indexmarkering naar RTF wordt geëxporteerd. [2309013]*

Secundaire koppelingen naar InCopy ICML-bestanden worden in het deelvenster Koppelingen niet weergegeven als onderdeel van het geplaatste INDD-bestand. [2374899]*

Nadat een boek in een pakket is opgenomen, worden dubbele koppelingen weergegeven. [2336698]* Pathfinder werkt niet bij objectselecties na pagina 12. [2329298]*

Objectstijl accepteert bepaalde dekkingsinstellingen van een andere objectstijl waarop deze is gebaseerd niet. Dit geldt met name voor de opvulling, lijnen of dekking van de tekst. [2290380]

INX

Bij dubbele conversie van INX/IDML-documenten krijgen afbeeldingen de objectstijl Basic Graphics Frame in plaats van de stijl Geen, zoals in het oorspronkelijke document. [2283751]*

Namen/paden van het afbeeldingsbestand kunnen niet worden vastgehouden wanneer een document wordt geopend in InDesign CS3 en wanneer de afbeelding ontbrak tijdens het maken van de INX vanuit InDesign CS4. [2265833]

Een afbeelding die vanuit een bibliotheek wordt gesleept terwijl een element ontbreekt, wordt weergegeven als bijgewerkt, maar wordt geëxporteerd als een grijs venster wanneer dezelfde afbeelding al eerder in het document is geplaatst. [1900005]

Importeren van PDF-bestanden

Bij het plaatsen van een PDF met misvormde JBIG2-gegevens wordt de toepassing onverwacht afgesloten. [2294110]

Layout

De toepassing wordt onverwacht afgesloten wanneer er een pagina wordt gedupliceerd met een overschreven en verwijderd stramienpagina-item. [2285797]

Het deelvenster Koppelingen is langzaam wanneer er duizenden kopppelingen worden gebruikt. [2277944]

Documenten die een gekoppeld bestand bevatten met een schuine streep in de bestandsnaam kunnen niet worden ingepakt. [2278761]

InDesign CS4 kan geen CS3-documenten converteren/openen die geplaatste InCopy-bestanden bevatten met tags in verwijderde tekst. [2275056]

6

Opbouw

Het openen van een document met honderden tekstkaders en aangepaste basislijnrasters duurt lang en veroorzaakt een fout vanwege een tekort aan geheugen. Vervolgens wordt het document onverwacht afgesloten. [2253219]

De toepassing wordt onverwacht afgesloten wanneer er met het verticale kaderraster op de voorbeeldknop wordt geklikt. [1899123]


OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS4 6.0.4-update die vooral van belang zijn voor ontwikkelaars.

Er treedt een onverwachte fout op bij het afsluiten van InDesign Server voordat het opstarten is voltooid. [2288040]*

kExportEPSCmdBoss wordt niet uitgevoerd voordat het opstarten is voltooid in Windows InDesignServer wanneer transparantie wordt gebruikt. [2274237]*

CheckIn Service voor InCopy-artikelen werkt niet met aangepaste gegevenskoppelingen. [2314641]*

Er wordt onverwacht afgesloten nadat dataMerge::exportFile() van JavaScript DOM op InDesign Server is uitgevoerd. [2353841]*

Er wordt onverwacht afgesloten tijdens gegevenssamenvoeging bij het importeren van bestanden op InDesign Server CS4. [2389309]*

Bij het exporteren van ExtendScript-bijlagen wordt de naam van het geëxporteerde bestand niet opgenomen. [2319304]*

Voor/na het importeren worden gebeurtenisafhandelingen niet gegeven wanneer XML wordt geïmporteerd. [2286475]

Ontwikkelaars kunnen de fouten van op Flash gebaseerde gebruikersinterfaces die worden gehost in InDesign niet oplossen. [2298280]

Wanneer u een FlexUIStroke SDK-voorbeeld gebruikt, gaat focus van toetsenbord mogelijk verloren. [1929603]

De functie voor het samenstellen van alinea's loopt misschien vast in een oneindige lus tijdens de uitvoering van JavaScripts waarbij herhaaldelijk artikelen in verschillende documenten worden aanpast. [2285007]