16 juli 2013

Dark UI en InDesign CC definitief instellen

.
Je vindt het mooi of je haat het blijkbaar: de nieuwe Dark UI van InDesign CC.
Nu kun je bij Voorkeuren de gebruikersinterface (gelukkig) weer op lichtgrijs instellen, maar telkens wanneer je InDesign update, een Plug-in installeert of InDesign herstart na een crash (en dat komt helaas dagelijks voor...) zul je zien dat alle voorkeuren behouden zijn... behalve je instellingen voor de kleur van de gebruikersinterface!
Dark UI krijg je steeds weer terug.

Hou je wel van de Dark UI maar wil je het plakbord niet grijs hebben, maar
'ouderwets' wit dan kun je dat ook instellen. Maar, helaas, idem na een crash, update enzovoort wordt de standaard instelling van het plakbord weer donker.

Er is een oplossing om dit niet steeds opnieuw te hoeven instellen:
Wil je altijd starten met een bepaalde kleur interface, maak dan een ASCII tekstbestandje aan en type deze regel:

app.generalPreferences.uiBrightnessPreference=1.0;

Waarbij je de kleur kunt bepalen door het getal van 0.0 tot 1.0, Dark UI is dan 0.0, Lichtgrijs is 1.0. Je kunt zo 0.33 gebruiken voor gemiddeld donker en 0.67 voor gemiddeld licht. Interessant is dat je ook tussenwaarden kunt gebruiken zoals je ook bij voorkeuren een percentage kunt intypen.

Wil je instellen dat het plakbord niet in de themakleur wordt weergegeven maar 'ouderwets' wit, maak dan een nieuw ASCII tekstbestandje aan en type deze regel:

app.generalPreferences.pasteboardColorPreference=0;

Bewaar elk bestandje onder een willekeurige naam maar gebruik de extensie
.jsx

Plaats deze scriptjes nu in:
Adobe InDesign CC/Scripts/Startup scripts/

Geen opmerkingen: