1 november 2014

(FXL) ePub vanuit InDesign en de inhoudsopgave

.
Wat tips vanuit de eigen praktijk ;-)

Bij het maken van een (FXL) ePub wil je natuurlijk graag de inhoudsopgave meenemen, zeker in een Fixed Layout ePub dat eigenlijk lijkt op een iPDF wat betreft vormgeving.
Dan is het zaak om de Lijsten-functie van InDesign te gebruiken om de inhoudsopgave te automatiseren.

Exporteer je naar (i)PDF dan kun je de inhoudsopgave meteen als aanklikbaar exporteren, een klik op een ingang en de PDF schiet naar de juiste pagina.

Wil je ditzelfde doen voor een FXL ePub dan moet(!!) je de (recente) optie Tekstanker maken in bronalinea  aanvinken, anders werkt dit niet in je ePub!Voor hoe de inhoudsopgave in readers wordt weergegeven (iBooks of Adobe Digital Editions 4 voor FXL ePub) kun je dan kiezen of deze direct overeenkomt met de inhoudsopgave die je met lijsten hebt gemaakt. Nou is het zo dat je verschillende stijlen voor verschillende lijsten kunt maken en de lijst die je genereert als tekst in je PDF of ePUb kan een andere zijn die je kiest voor de weergave van de inhoudsopgave binnen iBooks en DE4!

Maak bijvoorbeeld een uitgebreide inhoudsopgave aan en genereer deze als tekst in je document voor PDF en FXL ePub, zet dan dus de optie Tekstanker maken in bronalinea aan zoals hierboven beschreven.
Maar je kunt ook een tweede simpele lijst aanmaken en opgeven dat deze als alternatief in de readers is te kiezen (zie screenshot iBooks hieronder). Je hebt dan eigenlijk twee navigatiemogelijkheden in één document die kunnen verschillen.

In het eerste screenshot hieronder zie je de inhoudsopgave in de layout die aanklikbaar is, in het tweede screenshot de inhoudsopgave die in het reader-programma zichtbaar is: dit kan dus hetzelfde zijn of twee verschillende lijsten!
Bovendien kan de inhoudsopgave binnen het reader-programma ook nog worden gemaakt op basis van aangemaakte bladwijzers!

Ikzelf heb in mijn nieuw Handboek InDesign CC 2014 voor de ePub bijvoorbeeld bladwijzers gekozen voor de weergave van de inhoudsopgave binnen de reader.

In de screenshots hieronder zie je dat je bij het exporteren naar ePub kunt kiezen welke lijststijl of bladwijzers enzovoort de inhoudsopgave bepalen in het reader-programma zoals iBooks en Adobe DE4:


Geen opmerkingen: