8 juni 2016

m2 en m3 in één GREP

.
In een folder over opgravingen komen vaak vierkante meters voor, m2 maar ook inhoudsmaten als m3.
De vraag was of dat met GREP te automatiseren was.
Natuurlijk, we kunnen twee aparte GREPS maken voor zowel m2 als m3:

(?<=m)2
(?<=m)3

Uiteraard moeten we dan een tekenstijl (character style) met superscript toekennen aan de gevonden waarde of, en daar gaat het natuurlijk om, opnemen in een GREP alineastijl.Maar als onderdeel van de alineastijl wil ik het graag in één uitdrukking regelen, en dat kan door dit te gebruiken:

(?<=m)[2|3]
Geen opmerkingen: