17 maart 2008

Objecten uitlijnen op vergrendeld object


Zoals bekend kun je in InDesign meerdere objecten uitlijnen ten opzichte van elkaar. Wanneer je meerdere objecten selecteert en ze uitlijnt op de linker-, rechter-, boven- of onderzijde dan wordt de zijde gebruikt van het meest linker, rechter, bovenste of onderste object.

Tenzij... je een object vergrendelt! (Positie vergrendelen).
Bij het uitlijnen wordt nu de linker-, rechter-, boven- of onderzijde van het vergrendelde object gekozen.

(Deze tip vindt je ook in mijn boek 'Slimmer werken met InDesign')