8 februari 2009

Lettercontouren en pathfinder


Van de afdeling: 'wees eens creatief' ;-)
De vraag kwam van een cursist die een afbeelding had gezien met de vorm van tekst.
Niet zo moeilijk in InDesign: selecteer het bewuste tekstkader dat je met een afbeelding wilt vullen (altijd het best met een bold/black lettertype) met het Selecteren-gereedschap (selecteer dus NIET de tekst zelf maar het kader!)* en kies Tekst > Contouren maken. Zet de vulling nu op [Geen] en importeer de afbeelding. Schaal en vul zoals bij elk kader.

Maar combineer nu eens een naar lettercontouren omgezet kader met een rechthoekkader dmv. de Path finder. Zorg dat het naar lettercontouren omgezette kader het 'normale' rechthoekkader raakt, selecteer ze beide en kies Venster > Pathfinder. Klik nu op de allereerste optie (linksboven) in het kader om de vormen samen te smelten.
Plaats nu een afbeelding in dit samengestelde kader:


*Wanneer je de tekst selecteert wordt de geselecteerde tekst omgezet naar countouren en als inline graphic ('geplakt plaatje') op de plaats van de cursor in je tekstkader gezet, je behoudt dan het tekstkader met daarin het omgezette tekstje!