24 mei 2009

Tekstomloop en verankerde objecten

Wanneer je met verankerde objecten werkt dan merk je misschien dat, wanneer die objecten tekstomloop hebben, de tekst niet om het geplakte verankerde item loopt.
Dat heeft ermee te maken dat de tekstomloop alleen uitwerking heeft op de tekst die onder het geplakte object staat.

Wil je tekstomloop houden voor een geplakt (verankerd) object, veranker het dan boven de tekst waar je omloop wil hebben en maak er een inline boven regel of Vrije positie object van en schuif de geplakte afbeelding naar beneden. Nu loopt de tekst wel om het geplakte verankerde object.

Probleem: dat werkt dus niet wanneer je een afbeelding bovenaan een pagina verankerd in de eerste, bovenste regel of alinea. Wil je dit wel, geef dan een extra return/witregel met een regelafstand van 0 pt en plak het object met tekstomloop in deze regel. Probleem is dat de corpsgroote eigenlijk ook 0 moet zijn, maar de kleinste waarde is 0,1 pt. Werk dan eventueel met Verschuif basislijn voor deze alinea.


Geen opmerkingen: