12 september 2012

Lijsten met vaste nummers naar echte lijsten


Werk je met genummerde lijsten, handig via een alineastijl, maar zijn er hard nummers ook ingetypt dan wil je van die harde nummers uiteraard af.
Hier is een script van Loic Aigon die dat voor je doet. Kopieer de tekst en bewaar met extensie .jsx. Plaats in de Scripts Panel map van InDesign.


Application.prototype.main = function(){
if(this.documents.length==0){
alert("No documents open !");
return false;
}
if(this.selection.length==0){
alert("No selection !");
return false;
}

var sel = app.selection;

app.findGrepPreferences.findWhat = "^([^\\.\\r])[. )]?[\\t\\s]?";
app.changeGrepPreferences.changeTo = "";



for(var i=0; i
try{
var f=sel[i].findGrep();
for(var j=0; j
var bulletType = (f[j].contents.match(/\d+/)==null)? ListType.BULLET_LIST : ListType.NUMBERED_LIST;
f[j].bulletsAndNumberingListType = bulletType;
}
sel[i].changeGrep();
}
catch(e){}
}
}

app.main();


1 opmerking:

Anoniem zei

handig!

Hij geeft bij mij alleen een foutmelding bij de regel "try{"
Werkt dit bij jou wel?