20 november 2013

Wederom een praktijk-GREP

.
Vraag van een cursist tijdens een training InDesign Gevorderd leidde tot de onderstaande  GREP.

In een tabel in een bestaand document was het vanwege een voorgeschreven stramien niet mogelijk om de kolombreedte van een tabel met cijfers aan te passen waardoor het rechts laten lijnen van getallen geen snelle optie was.

De kolom bevatte getallen met daarachter (zonder spatie) het %-teken.

Wel was het mogelijk natuurlijk om op een % teken te lijnen:


Maar er waren veel losse tabellen en de vraag was of met een enkele zoek/vervang-actie getallen onder elkaar konden uitlijnen toch aan de rechterkant op het procent-teken.
 
De case: één of twee getallen gevolgd door een procent-teken.
Oplossing: een cijferspatie invoegen voor de getallen met maar één cijfer:
Een mooie actie voor een GREP: zoek het procent-teken maar alleen als er één cijfer voor staat en plaats hier een cijferspatie voor.
We moeten dus verplicht naar één cijfer zoeken voor het procent-teken, de gehele gevonden string terugplaatsen met een cijferspatie er voor bij geplaatst.Zoek: (\<(\d{1})%)
Wijzigen in:  ~/$1

En voila, een zoek/vervang optie die werkt!Geen opmerkingen: